ترميم كاشت ناخن

در هنگام ترميم كاشت ناخن بايستي به چند نكته توجه نماييد كه در متن زير به آن ها اشاره خواهيم كرد.

بخشي از ناخن را كه رشد كرده و نزديك به كوتيكول مي باشد و مواد نيز ندارد بايستي بسترسازي شوند.

 

در صورتي كه در بخشي از نخن متوجه شويم كه مواد از ناخن اصلي جدا شده

و بين آن ها يك فاصله به وجود آمده در آن بخش موادي كه قبلا قرار داديم را بر مي داريم

تا به ناخن اصلي برسيم به اين كار اصطلاحا هواگيري مي گويند.

 

ترميم كاشت ناخن

 

به طور معمول اطراف ناخن كه نزديك كوتيكول مي باشد براي جدا شدن مستعدتر بوده

كه به اين حالت اصطلاحا مي گويند كه ناخن دچار ليفت شده و يا هوا گرفته است.

 

در صورتي كه اين بخش به شكل درستي هواگيري نشود بعد از اينكه ناخن ترميم شد

با گذشت زمان در آن بخش از ناخن هوا جمع مي شود و دچار قارچ گرفتگي مي شود.

 

مانيكوريست هاي حرفه اي و با تجربه معمولا براي تشخيص اينكه كدام ناحيه از ناخن دچار هوا گرفتگي شده است

ار روي رنگ تشخيص مي دهند و سپس اقدام به ترميم آن مي كنند.

 

در اغلب موارد در صورتي كه ليفتينگ زياد باشد براي عمل هواگيري از سوهان برقي استفاده مي شود

زيرا استفاده از سوهان هاي دستي عملي وقت گير و مشكل به حساب مي آيد.

 

ذكر چند نكته مهم

براي اين كه مواد هوا گرفته را از روي ناخن برداريم با استفاده از سوهان برقي در مجاورت كوتيكول

درست قسمتي را كه دچار هوا گرفتگي شده است را سوهان برقي نمي كشيم بلكه كمي مانده

به قسمت مورد نظر را سوهان كشي مي كنيم تا به ناخن اصلي شخص آسيب وارد نشود.

 

در هنگام بستر سازي تنها بر روي ناخن طبيعي پرايمر و دي هيدراتور مي زنيم و بر روي كل ناخن اين كار را انجام نمي دهيم.

و در آخر توصيه ي ما به شما عزيران اين است كه براي انجام ترميم ناخن كاشته شده ي خود

حتما از افراد متخصص و با تجربه در اين زمينه كمك بگيريد تا بهترين نتيجه را داشته باشيد.

   منبع: www.msnbeuty.com