در اين مطلب قصد داريم تا شما را با بيش تر با اكستنشن مو و همين طور مسائلي

كه ممكن است بعد از اكستنشن با آن مواجه باشيد، آشنا كنيم.

 

اكستنشن مو

 

اكستنشن مو

اكستنشن مو معمولا براي افرادي كاربرد دارد كه مي خواهند موهايي بلند داشته باشند

و يا اينكه موهايي كم پشت و نازك دارند.

 

براي وصل كردن موي اكستنشن به سر روش هاي مختلفي به كار مي برند كه در اين متن به توضيح آن ها خواهيم پرداخت.

در ابتدا آرايشگر بايستي موهاي شخصي كه مي خواهد اكستنشن انجام دهد را مرود بررسي قرار مي دهد.

و بدين ترتيب در مورد حجم مو، نازكي، رنگ آن و حالت آن اطلاعات به دست بياورد.

 

و در نهايت به شما خواهد گفت كه چه نوع اكستنشني براي موهاي شما مناسب است.

به عنوان مثال از اكستنشن مصنوعي و يا طبيعي

و يا اين كه از چه رنگ اكستنشني كه متناسب با رنگ هاي موهاي طبيعي شما باشد.

وصل كردن آن ها به موهايتان به زماني در حدود پنج دقيقه تا پنج ساعت نياز دارد.

براي وصل كردن موي اكستنشن شده از سه روش استفاده مي كنند

كه در متن زير به توضيح هر كدام خواهيم پرداخت.

 

اكستنشن سرد

در اين نوع روش يك نوع چسب گياهي به نام كراتين مورد استفاده قرار مي گيرد

تا به وسيله ي آن موهاي مصنوعي به ريشه ي موهاي طبيعي متصل شوند و بايد بگوييم كه اين چسب بي رنگ مي باشد.

روش ديگر استفاده از حلقه هاي فلزي براي اين منظورمي باشد

كه به طور معمول براي موهاي ضخيم از اين روش استفاده مي شود

 

اكستنشن گرم

در اين نوع روش از پنسي كه گرم‌شده استفاده مي شود

تا به وسيله ي آن كراتين موي اضافي به موي طبيعي بچسبد.

 

استفاده از كليپس

در اين نوع روش نيز موهاي اكستنشن شده به وسيله ي يك گيره

و يا كليپس و به راحتي به موهاي اصلي وصل مي شوند.

 منبع: www.msnbeuty.com